Asiakaspalvelua sosiaalisessa mediassa

Teknologian kehittymisen ja erilaisten sosiaalisten medioiden myötä myös monet yrityksen toimintatavat ovat muuttuneet radikaalisti. Markkinointi ja mainonta on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja tuotteita myös ostetaan yhä enemmän verkosta. Yksi asia, mihin modernin yrityksen tulisi myös kiinnittää huomiota, on asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa. Kun nettikauppojen ja muun digitaalisen kehityksen myötä asiakkaat siityvät yhä enemmän verkkoon, muuttuu asiakaspalvelun luonnekin radikaalisti. Enää asiakkaita ei tavata niin paljon kasvotusten. Sosiaalinen media tulisikin nähdä yhtenä asiakaspalvelun pääkanavista, vaikka toiminta ei kokonaan digitaalista olisikaan. Millaista sosiaalisen median asiakaspalvelun sitten tulisi olla? Periaatteessa minkään ei tarvitse muuttua perinteiseen asiakaspalveluun nähden. Palvelun tulee edelleen olla nopeaa, asianmukaista ja ystävällistä. Asiakasta vain autetaan sen kanavan kautta, millä hän itse tahtoo ottaa yhteyttä. Sosiaalisen median asiakaspalvelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon yksi asia. Usein asiakaspalvelu on avointa ja sen näkee joskus jopa kaikki kyseisen yrityksen asiakkaat. Esimerkkinä tällaisesta on vaikkapa asiakkaan jättämä viesti yrityksen Facebook-seinälle. Hyvin hoidettu asiakaspalvelu huomataan ja viestin jättänyt asiakas saa vastauksen kysymyksilleen. Toki sosiaalisessa mediassa on olemassa myös niin sanottua kahdenkeskistä asiakaspalvelua, kuten yrityksen nettisivuille avautuvat chatit, joissa asiakaspalvelija kysyy, tarvitseeko sivustolla vieraileva apua. Omakohtainen kokemus esimerkiksi puhelinoperaattorin Facebook-chatista on ollut pelkästään positiivinen, olen saanut vastaukset ongelmiini nopeasti ja ilman asiakaspalvelunumeroihin jonottamista. Sosiaalisen median asiakaspalvelu voi myös vähentää perinteiseen asiakaspalveluun tarvittavia resursseja, kun esimerkiksi puhelimeen ei tarvitse vastata niin useasti. Asiakas voi myös löytää vastauksen ongelmiinsa jo aiemmin kysytyistä kysymyksistä, jos ne ovat avoimesti esillä yrityksen nettisivuilla tai Facebookissa. Toki sosiaalisen median asiakaspalvelu vaatii resursseja ja ennen kaikkea aikaa, mutta se voi myös tuoda lisää tyytyväisiä asiakkaita... lue lisää

Tuloksellinen ja turvallinen kumppanuusmainonta

Olemme jo käyneet kattavasti läpi internetmarkkinoinnin eri muotoja aina hakusanamainonnasta yritysblogiin ja erilaisiin sosiaalisen median muotoihin. Tällä kertaa käsittelemme vielä yhtä internetmarkkinoinnin muotoa, kumppanuusmainontaa. Kumppanuusmainonnasta käytetään myös termejä affiliate-mainonta tai tulospohjainen mainonta ja se on hyvin kustannustehokas digitaalisen markkinoinnin muoto. Kumppanuusmainonnalla tarkoitetaan sen nimen mukaisesti mainontaa, jossa osapuolia on kolme. Osapuolina ovat yritys joka haluaa mainosta tuotteilleen tai palveluilleen, kumppani joka haluaa mainostaa näitä sekä kumppanuusverkosto, joka toimii kaiken mahdollistavana tahona. Tällaisia kumppanuusverkostoja, jotka kokoaa sekä mainostajat että julkaisijat yhteen, on Suomessa muun muassa Tradedoubler, Tradetracker, Zanox ja EuroAds. Kumppanuusmainonnan suosio perustuu sen kustannustehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja kohdennettavuuteen. Kun esimerkiksi bannerimainonnassa yritys maksaa mainoskumppanille näyttöjen tai klikkien mukaan koko kampanjan ajan, kumppanuusmainonnassa yritys maksaa korvauksen vain lopullisten tulosten perusteella. Mainonnan hinta määräytyy siis vain tulosten mukaan ja se mistä maksetaan ja kuinka paljon, sovitaan jo kumppanuussuhdetta solmittaessa. Yleisimmin maksetaan klikeistä, liideistä tai myynneistä. Otetaan esimerkiksi yritys joka valmistaa tuotetta X. Yritys liittyy mukaan johonkin tunnettuun kumppanuusverkostoon, jonka kautta löytyy yritykselle sopiva mainoskumppani. Kumppanilla on suosittu ja hyvin kohdennettu nettisivu, jonne hän laittaa affiliate-linkin yrityksen nettisivuille. Asiakas ohjautuu yrityksen sivuille linkin kautta ja toteuttaa kumppanuusmainonnalle asetetun tavoitteen, eli tekee esimerkiksi oston yrityksen nettikaupasta. Tällöin yritys maksaa kumppanille ennalta sovitun määrän komissiota. Kumppanuusmainnonnassa et siis maksa turhasta ja oikeanlaisten kumppaneiden kanssa tulosta syntyy... lue lisää

Tehokasta hakusanamainontaa

Hakusanamainonta perustuu verkon hakukoneiden, kuten Googlen ja Bingin, hakutulosten yhteydessä näytettäviin mainoksiin. Hakusanamainonta on oikein toteutettuna yksi tehokkaimmista internet-mainonnan muodoista. Tehokkuus perustuu siihen, että mainokset kohdistetaan hakukoneiden käyttäjille avainsanojen mukaan, mainonta on siis hyvin kohdennettua. Hakusanamainonta tavoittaa asiakkaan juuri silloin, kun hän on jo muutenkin valmiina ostamaan. Yksi suosituimmista hakusanamainospalveluista Suomessa on Googlen Google AdWords. Google AdWords tuo yrityksesi mainostekstin näkyviin hakutulosten sekaan silloin, kun asiakas etsii tietoa samoista tuotteista tai palveluista, joita yrityksesi tarjoaa. Hakukoneiden käyttäjät siis löytävät oikein kohdennettujen avainsanojen avulla yrityksesi nettisivuille. Oikeiden avainsanojen määritteleminen onkin tärkeä osa hakusanamainontaa. Mainontaa voidaan kohdentaa myös maan, paikkakunnan tai ajan mukaan. Esimerkiksi paikallisesti toimivan pienyrityksen ei kannata mainostaa maanlaajuisesti. Hakusanamainonnan kannattavuutta voidaan myös seurata erittäin tehokkaasti. Ammattilainen osaa web-analytiikan avulla kertoa hyvinkin tarkasti, toimiiko mainoksille valitut avainsanat ja mitä kannattaisi ehkä muuttaa parempien tulosten saavuttamiseksi. Hakusanamainonnan tarkka suunnittelu ja kohdentaminen kannattaakin aina, sillä se alentaa mediakustannuksia, parantaa mainosten näkyvyyttä ja lisää myyntiä. Hakusanamainonnan puolesta puhuu myös sen edullisuus. Hakusanamainonnan aloittaminen onnistuu pienelläkin budjetilla ja siinä maksetaan vain mainosklikeistä, ei pelkästä näkyvyydestä. Mainosklikkien hintaan vaikuttaa myös mainoksen laatu, sillä Google AdWords laskee jokaiselle mainokselle laatupisteitä, kun niiden avainsanat vastaavat käyttäjien hakusanoja. Laadukkaat ja oikein kohdennetut mainokset siis tulevat yritykselle halvemmiksi, minkä vuoksi kannattaakin tarvittaessa kääntyä ammattilaisen puoleen. Hakusanamainonta on siis tehokasta, helposti kohdennettavaa, mitattavaa ja kustannustehokasta!... lue lisää

Laadukkaiden verkkosivujen merkitys

Minkälaiset yrityksen verkkosivujen tulisi olla? Millaiset ovat laadukkaat verkkosivut? Yhdellä sanalla sanottuna yrityksen verkkosivujen tarkoitus on myydä. Niiden on tuettava yrityksen myyntiä konkreettisesti. Keräsimme lyhyitä esimerkkejä siitä, millaiset ovat hyvät verkkosivut ja mitä niiltä pitäisi ainakin löytyä. Ensinnäkin yrityksen verkkosivujen tulee olla käyttäjäystävälliset. Kun asiakas etsii netistä tietoa tarvitsemastaan tuotteesta tai palvelusta, hän vertaa usein eri yritysten tarjontaa keskenään. Jos jonkun yrityksen nettisivut ovat vaikeaselkoiset, asiakas siirtyy mitä todennäköisimmin kilpailevan yrityksen sivuille. Panosta sivujen ulkoasuun, aivan kuin panostaisit vaikkapa liiketilasi ulkoasuun. Sivujen graafisen ulkoasun kannattaa noudatella yrityksen teemaa ja brändiä. Tyylikkään ilmeen lisäksi tärkeää on myös sivujen helppo navigoitavuus, asikkaan tulee löytää tarvitsemansa tieto helposti ja nopeasti. Varsinkin yhteystietojen tulee olla selkeästi saatavilla. Mikäli tarjoat sivuillasi asiakkaille verkkokaupan, ostaminen tulee olla tehty mahdollisimman helpoksi. Muista sivuja suunnitellessa myös kasvava älypuhelinten ja tablettien käyttö, niitä varten on hyvä tehdä erillinen, kevyempi sivusto. Toisekseen tärkeää on sivujen hakukoneystävällisyys. Jotta asiakkaat löytävät sivuillesi helposti hakukoneilla, sivujen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon hakukoneoptimointi. Vastaako sivujen otsikot ja kuvaukset tuotteita tai palveluita joita myyt? Mieti millä hakusanoilla yrityksesi tuotteita tai palveluita haetaan ja panosta siihen, että näitä sanoja löytyy myös verkkosivuiltasi. Myös sivujen ulkoasu vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Kun sivustosi on laadukas ja se kerää kävijöitä, myös välitön poistumisprosentti on pieni. Tällöin hakukoneet antavat sivustollesi enemmän arvoa ja näkyvyyttä. Hyvänä muistisääntönä sivuja suunnitellessa voisi toimia 5W-malli; who, when, where, what, why. Vastaako sivusi näihin kaikkiin kysymyksiin? Mikä yritys on kyseessä, mitä tuotteita tai palveluita se tarjoaa, mistä kyseisiä asioita voi ostaa ja miksi asiakkaan kannattaa ostaa juuri kyseiseltä yritykseltä. Myös aiemmat referenssit menestyksestä voi vakuuttaa vielä harkitsevan... lue lisää

Yritysblogi – näkyvyyttä ja vuorovaikutusta

Viime viikolla kirjoitimme suosituista blogeista markkinointikanavina. Niin kuin jo totesimme, blogit ovat oiva keino tuoda yrityksen tuotteita tai palveluita suuren yleisön tietoon. Blogien yksi suurimmista valttikorteista on hyvä hakukonenäkyvyys, mikä johdatteleekin meidät seuraavaan aiheeseen. Mikäli yritys haluaa saada Googlesta hakutuloksia ja klikkauksia, on blogi tähän usein parempi kanava kuin yrityksen tavallinen verkkosivu. Monesti yritysblogit perustetaankin nettinäkyvyyden maksimoimiseksi. Yritysblogit siis lähtevät tarpeesta kasvattaa yrityksen näkyvyyttä, sekä sitä kautta liikevaihtoa. Blogin aihepiirit liittyvät luonnollisesti yrityksen toimialaan. Blogin kirjoittaminen vaatii tietysti yrittäjältä hieman aikaa ja vaivaa, mutta on monesti kaiken sen arvoista. Blogi tuo yritykselle lisää näkyvyyttä, kun asiakkaat etsivät hakukoneilla tietoa tuotteista ja palveluista, joita he kulloinkin kaipaavat. Monesti asiakkaat myös etsivät apua ongelmiinsa ja näihin voitkin helposti vastata blogin avulla. Sisustussuunnitteluyritys voi tarjota blogissaan vinkkejä sisustuspulmiin tai kertoa kauden trendeistä, kahvilan pitäjä voi jakaa blogin kautta hyviä reseptejä ja matkatoimisto kertoa houkuttelevin sanakääntein ihanista matkoista, joita järjestää asiakkailleen. Suomessa yritysblogien suosio ei ole niin suurta kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa, mutta kyllä Suomessakin osataan. Muun muassa Finnair ja Tapiola ovat onnistuneesti hyödyntäneet blogeja viestinnässään. Finnairin mukaan blogi on kanava, jonka avulla he käyvät vuorovaikutusta asiakkaiden, suuren yleisön ja sidosryhmien välillä. Yritysblogi on Finnairille avoin ja moderni kanava, jonka avulla avataan toiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä. Aiheet vaihtelevat aina lentoliikenteestä hyödyllisiin matkavinkkeihin. Blogia on tarpeen tullen käytetty myös kriisiviestinnässä. Tapiolan yritysblogissa taas asiantuntijat kirjoittavat taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Blogin tarkoituksena on tarjota lukijoille kanava keskusteluun ja se toimii myös yrityksen imagon rakentajana. Niin kuin on jo todettu, hakukoneet tykkäävät blogeista, mikset siis sinäkin perustaisi yrityksellesi omaa... lue lisää

Blogimarkkinointi

Suomeen on viime vuosien aikana syntynyt eräs merkittävä uusi ilmiö, blogit ja bloggaaminen. Blogeja kirjoittavat eri ikäiset ja erilaiset ihmiset ja niiden aihe-alueet vaihtelevat laidasta laitaan, aina muodista ruuanlaittoon ja sisustamisesta koiraharrastuksiin. Samalla kun blogien määrä on räjähdysmäisesti kasvanut, on bloggaaminen myös ammattimaistunut, useat blogien kirjoittajat, bloggaajat, ansaitsevat blogeillansa rahaa. Blogit ja niiden suosio on erittäin mielenkiintoinen ilmiö, eikä vähiten markkinoijan näkökulmasta. Suosituimmilla blogeilla voi olla saman verran lukijoita kuin aikakauslehdillä ja bloggareista on tullut yleisiä esikuvia ja brändilähettiläitä. Lukijoiden on helppo samaistua bloggaajiin, sillä heidät nähdään lähes kaverillisessa asemassa ja heidän suositteluihinsa luotetaan. Tähän yksityiskohtaan markkinoijat ovatkin juuri tarttuneet. Niin kuin jo aiemmista blogiteksteistä on tullut ilmi, kuluttajan on helpompi luottaa kaverin suositteluun kuin maksettuun mainokseen. Siksi bloggaajien positiiviset kirjoitukset saattavatkin tuoda tuotteelle tai palvelulle rutkasti lisäarvoa ja tämän myötä lisää myyntiä aikaiseksi. Miksi sinunkin sitten kannattaisi mainostaa tuotteitasi tai palveluitasi bloggaajien kautta? Ensinnäkin bloggaajien käyttö markkinoinnissa on usein edullisempaa kuin esimerkiksi saman verran huomiota saava printtimainos. Toiseksi bloggaajat luovat usein ainutlaatuista ja persoonallista sisältöä, jollaisen luomiseen yrityksellä saattaisi mennä todella kauan aikaa. Bloggaajilla on usein myös hyvin vakiintunut kuulijakunta, joten markkinointi on jo valmiiksi hyvin kohdennettua juuri tietynlaiselle yleisölle. Näiden lisäksi blogien hakukonenäkyvyys on yleensä suurempi kuin muiden sivustojen, sillä hyvä tekstisisältö on tärkeä kriteeri hakukoneoptimoinnissa. Keinoja mainostaa oman yrityksen tuotteita tai palveluita blogien kautta on useita. Yritys voi esimerkiksi lahjoittaa bloggaajalle tuotteitaan tai palveluitaan ilmaiseksi ja toivoa, että bloggaaja kirjoittaa saamastaan tuotteesta positiiviseen sävyyn. Bloggaajan kanssa voidaan myös sopia tietynlaisesta tekstisisällöstä, mutta tämä maksaa usein enemmän kuin ilmaisen tuotteen verran, varsinkin jos kyseessä on suosittu blogi. Kun lähtee ehdottamaan bloggaajille yhteistyötä, kannattaa olla perillä kyseisen blogin tyylistä... lue lisää

Sosiaalisen median monitorointi

Verkossa ja etenkin sosiaalisessa mediassa keskustelu käy kuumana, vuorokaudenajasta ja puheenaiheesta riippumatta. Sosiaalisen median kautta tieto leviää nopeasti ja se on myös helposti saatavilla. Yhteiskunnallisten asioiden lisäksi palstatilaa saavat myös yritykset ja niiden tuotteet sekä palvelut. Oletko sinä perillä siitä, mitä ja millaiseen sävyyn yrityksestäsi tai tuotteistasi puhutaan verkossa? Tutkimusten mukaan kavereiden tai tuttujen mielipiteet ovat huomattavasti luotettavampia kuin yritysten tuottamat markkinointiviestit (noin 78% kuluttajista luottaa kaverin suositteluun, kun taas maksettuun mainokseen luottaa vain noin 14%). Nykyään kun tietoa on tarjolla runsaasti, ostoaikeissa olevan kuluttajan onkin hyvin helppoa tarkistaa netistä, mitä tuotteesta tai palvelusta, johon hän on laittamassa rahaa, puhutaan. Mitä muut ovat siitä tykänneet ja miten sitä voi verrata muihin vastaaviin tarjolla oleviin tuotteisiin tai palveluihin. Jos kuvitellaan vaikkapa tilanne, jossa kävijämäärältään suuressa blogissa kirjoitetaan tuotearvio yrityksesi tuotteesta ja artikkelissa kehutaan tuotetta, monet ihmiset saattavat artikkelin innoittamana hankkia kyseisen tuotteen. ”Tuttu” bloggaaja on mielipidevaikuttaja ja voi kirjoituksillaan vaikuttaa tuhansien muiden ihmisten ostopäätökseen. Mikäli tällainen mielipidevaikuttaja olisi sen sijaan kirjoittanut tuotteestasi negatiiviseen sävyyn, ei peli ole edelleenkään menetetty, mikäli pystyt monitoroinnin ansiosta toimimaan ajoissa ja kääntämään kirjoituksen eduksesi. Miten sosiaalisessa mediassa käytyä keskustelua voi sitten seurata? Facebookin, Twitterin, keskustelupalstojen ja blogien seuraamiseen voi mennä todella paljon aikaa. Sosiaalisen median seurantaan on kuitenkin onneksi kehitetty monia erilaisia työkaluja helpottamaan yrittäjän arkea. Muun muassa Google Alerts ja Social Mention ovat ilmaisia mediaseurantatyökaluja, joiden avulla pysyy perillä siitä, mitä omasta yrityksestä puhutaan. Apua kannattaa myös pyytää ammattilaiselta, joka ymmärtää viestinnän luonnetta. Ammattilainen tietää, miten seurannassa pääsee alkuun, miten ”kriisitilanteet” vältetään ja miten keskusteluihin tulee reagoida. Sosiaalisen median monitorointi on tärkeää, sillä sen avulla voit estää pysyvien brändi-imagovaurioiden syntymisen, suunnitella viestintää oikeaan suuntaan... lue lisää

Instagram ja Pinterest – tarinankerrontaa kuvien avulla

Kun aiemmissa blogiteksteissä käsitellyt Facebook ja Twitter keskittyvät kirjoitettuun tekstiin, Instagram ja Pinterest ovat puolestaan visuaalisia sosiaalisen median muotoja. Sanonta kuuluu, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja nämä visuaaliset markkinointikanavat ovat viimeistään todistaneet sanonnan paikkansapitävyyden. Instagram on ilmainen kuvanjakopalvelu, jossa käyttäjät voivat kuvien jakamisen lisäksi tykätä kuvista ja kommentoida niitä. Instagram on ollut tähän mennessä nopeiten kasvanut sosiaalisen median kanava ja se on erityisesti nuorten käyttäjien suosiossa. Instagramin ehdoton valtti on visuaalisuus ja sen suosio perustuu tarinankerrontaan sekä mielikuvien luomiseen. Monien suosittujen Instagram-tilien (sekä yksityisihmisten että brändien) kuvallinen kerronta perustuu mielenkiintoiseen sisältöön, kauniisiin, hauskoihin tai yllätyksellisiin kuviin. Instagramissa julkkikset jakavat mehukkaita paloja yksityiselämästään ja yritykset taas jännittäviä behind the scenes-otoksia. Tärkeintä on antaa seuraajille jotain tykättävää. Onnistuneen kuvavirran avulla herätät käyttäjien mielenkiinnon paitsi kuviasi, lopulta myös tuotettasi kohtaan. Instagramin lisäksi myös Pinterest, eli virtuaalinen leikekirja, nojaa vahvasti kuvallisuuteen. Pinterestin perusajatuksena on kerätä eli pinnata käyttäjän luomille ”ilmoitustauluille” erilaisia inspiroivia kuvia yleensä aihepiireittäin järjesteltynä (esimeriksi harrastukset, juhlien suunnittelu, ruuanlaitto). Pinterest onkin loistava tapa tuoda omaa tuotettasi kohderyhmäsi tietoisuuteen. Monet käyttäjät myös lataavat palveluun itse ottamiaan kuvia, jolloin brändisi saa ilmaista mainosta. Esimerkiksi Iittala on pinnannut omaan profiiliinsa muiden käyttäjien ottamia taidokkaita valokuvia ja näin ollen myös Iittalan fanit ovat rakentamassa yrityksen tarinaa. Voit tarkastella kuvia täällä. Pinterestiin ladattuihin kuviin kannattaa aina lisätä osoite verkkosivustolle tai nettikauppaan, jolloin kuvan tuotteesta kiinnostunut voi suoraan klikata sen ostopaikkaan. Pinterest ja Instagram ovatkin nousussa kun puhutaan verkkoliikenteen lähteistä! Pinterest synnyttää vahvoja mielikuvia ja tunnetta ja se voikin auttaa konkreettisen myynnin lisäksi myös brändimielikuvien vahvistamisessa. Kun ollaan tekemisissä kuvien kanssa, on syytä pitää mielessä yksi tärkeä asia, tekijänoikeudet. Toisen kuvan käyttäminen ilman... lue lisää

Twitter – teräviä mielipiteitä ja ajankohtaisia ilmiöitä

Siinä missä Facebook on verkosto, jonka avulla ollaan yhteydessä lähinnä kavereihin ja tuttuihin, Twitterissä halutaan kuulla mitä mielipidevaikuttajilla ja vallanpitäjillä on sanottavana. Kun Facebookissa jaetaan kuulumisia omasta elämästä, Twitterissä jaetaan uutisia, ajankohtaisia ilmiöitä ja mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista. Monilla vaikutusvaltaisilla ihmisillä, kuten valtion päämiehillä tai paavilla, on omat Twitter-tilinsä. Mikä Twitter sitten oikeastaan on? Kyseessä on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jossa rekisteröityneet käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa kirjoittamia twiittejä, eli korkeintaan 140 merkin pituisia lyhyitä viestejä. Entä miten Twitter liittyy yrityksen markkinointiin ja mainontaan? Miten Twitteriä voi hyödyntää tässä suhteessa? Twitterin aktiivisuus, avoimuus ja jakamiseen sekä vuorovaikutukseen keskittyvä toiminta tekevät siitä aivan omanlaisensa viestintävälineen. Twitteriä voi loppupeleissä käyttää moniin eri tarkoituksiin, mutta palvelun toiminnan ymmärtämiseen ja oman käyttötavan löytämiseen kannattaa panostaa hieman aikaa ja vaivaa. Aloitettaessa kannattaa ensinnäkin panostaa omaan profiiliin. Lisää profiiliin valokuva, esimerkiksi yrityksesi logo. Myös lyhyeen esittelytekstiin kannattaa panostaa, sillä se kertoo muille, kannattaako profiiliasi alkaa seuraamaan. Keskeisin ”sääntö” Twitterissä on hyvän sisällön jakaminen. Kun autat ja olet hyödyksi seuraajillesi jakamalla mielenkiintoisia, ajankohtaisia tai hauskoja asioita, olet kiinnostava seurattava. Muista siis jo aiemmasta Facebookia käsitelleestä blogitekstistä tuttu sana, lisäarvo. Kerää profiiliisi rohkeasti myös seurattavia ja katso ketä muut seuraavat. Ota oppia kokeneemmilta twiittaajilta. Osallistu itsekin aktiivisesti keskusteluihin ja mainitse muita käyttäjiä twiiteissäsi sekä retwiittaa (eli uudelleentwiittaa) kiinnostavia viestejä. Tavoittele myös omille twiiteillesi retwiittauksia, sillä silloin twiittisi tavoittavat suuremman määrän ihmisiä. Yksi Twitterin tunnusmerkeistä on hashtagien käyttö, eli aihetunnisteet, joiden edessä on risuaita, #. Hashtagien avulla voi saada omille twiiteilleen helposti lisänäkyvyyttä. Hashtagit ovat myös nopea tapa luoda esimerkiksi tapahtumalle taustakanava (#mmfutis), jonka avulla samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset voivat seurata aiheeseen liittyviä twiittejä. Twitterissä ei vielä ole samanlaista maksetun mainonnan... lue lisää

Facebook – näkyvyyttä lisäarvolla ja tunteilla

Yksi suosituimmista ja tunnetuimmista sosiaalisen median muodoista lienee Facebook, sivusto, johon ihmiset rekisteröityvät ollakseen helposti yhteydessä tuttaviinsa ja jakaakseen paloja omasta elämästään. Nykyään Facebook on kuitenkin pitkälti myös paljon muuta. Siellä missä on paljon ihmisiä, on myös potentiaalisia markkinointikanavia. Facebook-mainonta onkin yksi nopeimmin kasvavista mediamainonnan muodoista Suomessa. Kansainvälisesti Facebook tavoittaa jo yli miljardi ihmistä. Kun päätät luoda yrityksellesi Facebook-sivun, kannattaa sivun ulkonäköön panostaa heti. Yksilöllinen kansikuva ja yrityksen logo profiilikuvana erottavat sinut kilpailijoista. Kun sivu on perustettu, mitä seuraavaksi? Monet miettivät, mitä heillä on tarjottavana mahdollisille Facebook-tykkääjille. Mitä minun pitäisi kirjoittaa Facebookiin? Kuinka monta kertaa viikossa? Monesti Facebook ja muut mainostamiseen sopivat sosiaalisen median muodot nähdään pakkopullana, johon hupenee kallista työaikaa. Facebook on kuitenkin parhaimmillaan valtava mahdollisuus puhua suoraan (ja ilmaiseksi) potentiaalisille asiakkaille. Mieti mitä haluat sanoa asiakkaillesi ja millä tavalla haluat sen tehdä. Muista kuitenkin yksi avainsana, lisäarvo. Myymällä vain omaa tuotettasi, saat tykkääjät katoamaan nopeasti. Mieti sen sijaan, millä tavoin voisit esimerkiksi auttaa asiakastasi tai tarjota tälle viihdykettä ja tunteita. Kuuntele, osallistu keskusteluun ja tuota lisäarvoa. Tämä kaikki voi olla aikaavievää, mutta maksaa itsensä varmasti moninkertaisena takaisin. Jo edellisessä blogitekstissämme toimme esille sosiaaliseen mediaan vahvasti liittyvän viraali- eli suosittelumarkkinoinnin. Varsinkin Facebookissa tämä toimii erittäin tehokkaasti. Mielenkiintoisia, laadukkaita ja tunteitaherättäviä viestejä jaetaan vapaaehtoisesti eteenpäin ja yritys saa paitsi ilmaista mainosta, ehkä myös uusia tykkääjiä sivuilleen. Vaikka Facebook onkin ilmaisuutensa vuoksi kaikin puolin kustannustehokas markkinointikanava, totuus on, että nykyään sivustosi tykkääjistä arviolta vain noin 16% näkee postauksesi. Tämä johtuu siitä, että Facebook on rajusti tiputtanut orgaanista näkyvyyttä ja haluaa suuremman siivun sivustonsa kautta liikkuvasta rahasta. Jos haluaa Facebookista suuremman hyödyn irti, onkin syytä hyödyntää maksettua Facebook-mainontaa. Tällaisen mainonnan tehokkuus... lue lisää

Sosiaalinen media osana markkinointia – miksi sinunkin yrityksesi pitäisi olla sosiaalisessa mediassa

Digitaalisuuden myötä markkinointiajattelu on muuttunut rajusti ja perinteisten markkinointikanavien rinnalle, jopa tilalle, on tullut digitaalisen markkinoinnin kanavat. Yksi nykypäivän tärkeimpiä markkinointikanavia verkossa on sosiaalinen media, tuttavallisemmin some. Sosiaalisessa mediassa jokainen käyttäjä voi viestien vastaanottajan lisäksi olla myös viestien lähettäjä, mikä tekee kommunikoinnista hyvin vuorovaikutteista. Sosiaalisesta mediasta puuttuukin perinteisille medioille tyypillinen yksisuuntaisuus. Miksi sitten sinunkin yrityksesi tulisi aktivoitua sosiaalisessa mediassa, ellet ole sitä vielä tehnyt? Mitä sosiaalisen median muotoja on olemassa ja mitkä niistä sopisivat parhaiten juuri sinun yrityksellesi? Ensinnäkin sosiaalisen median mainonta on usein ilmaista, tai ainakin hyvin edullista. Rahaa tärkeämpi kysymys sosiaalisen median mainonnassa onkin aika, viitseliäisyys ja kekseliäisyys. Varsinkin pienyrityksille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta panostaa suuria rahamääriä markkinointiin, sosiaalinen media voi olla oiva apuväline tulla nähdyksi ja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Niin kuin jo todettiin, sosiaalisen median hyötynä on myös vuorovaikutteisuus. Liittymällä sosiaaliseen mediaan saat usein arvokasta tietoa asiakkaistasi samalla kun yrityksesi tulee tunnetuksi. Kun tuotteesi on hyvä ja saat sen näkyville, voit saada ilmaiseksi myös arvokasta viraalimarkkinointia, eli suosittelumarkkinointia sosiaalisen median käyttäjien kautta. ”Tykkäykset” ja ”jaot” edistävät tehokkaasti yrityksesi näkyvyyttä ja tuovat sinulle lisää potentiaalisia asiakkaita vanhojen tyytyväisten asiakkaiden kautta. Sosiaalisen median markkinointi on usein myös niin sanottua ”pehmeää myyntiä” (inbound-myyntiä) ja siksi usein melko huomaamatontakin. Esimerkiksi Facebookin käyttäjä ei ensisijaisesti koe välttämättä näkevänsä sivuillaan mainoksia vaan kavereidensa kuulumisia. Sosiaalisessa mediassa markkinoinnin kohdentaminen on myös suhteellisen helppoa. Markkinointia voidaan kohdentaa hyvinkin tarkasti tietylle palveluryhmälle esimerkiksi iän, kiinnostuksenkohteiden tai maantieteellisen sijainnin perusteella. Sosiaalisen median avulla voit pysyä paremmin perillä myös siitä, mitä tuotteistasi puhutaan. Sosiaalisen median kautta tieto leviää nopeasti ja keskustelu käy vilkkaana. Kannattaa pitää huoli, että käytyihin keskusteluihin pystyy reagoimaan myös itse. Millaisia muotoja digitaalisessa... lue lisää

Creating Wireframes And Prototypes With InDesign

Hundreds of tools may be available for interaction designers, but there is still no industry standard for interaction design the way Photoshop and Illustrator are to graphic design. Popular programs are out there, but many of them have considerable drawbacks, which has led me to explore alternative apps. I eventually chose Adobe InDesign for much of my preliminary interaction design work. Yes, you read that correctly: InDesign, a desktop publishing app originally created for designing books and magazines, is currently my tool of choice for designing low- to medium-fidelity wireframes and interactive prototypes. Slowly but surely, InDesign has evolved from a print-only tool into an application that can produce interactive media for the iPad and eReaders, too. Surprisingly, it has built-in tools for creating interactivity and animation within your spreads. Though it may sound crazy at first, hundreds of thousands of designers have adopted InDesign as their go-to application for eBooks. We’ll take InDesign one step further than these authors to produce fully interactive wireframes and prototypes. As you will soon see, InDesign has a unique set of tools and features that are perfectly suited to designing wireframes and interactive prototypes in a more intuitive way than you ever thought possible! This content is taken from Smashing magazine and published here as content styling demonstration only. You can read full article here:... lue lisää

Building A Better Responsive Website

Earlier this year, I was in the beginning stages of a redesign for our company’s website. We had already been planning to use a straightforward responsive approach to Web design, which is our preferred solution for multi-device support. After hearing some frank discussions at An Event Apart conference in Boston about the limitations and challenges of responsive Web design, I realized that our solution needed a bit of adjustment. Thankfully, the project before us was the ideal opportunity to experiment and push ourselves to improve our responsive workflow. In this article, I will detail the process we took, including some of the changes we made along the way, as we worked to build a better responsive website. Defining Our Goals The first step in our project was to make a list of the benefits and drawbacks to the responsive approach we had been using. Our list looked like this: Benefits A single website to build, maintain and promote. Support for a variety of screen sizes, not just the extreme cases of large desktop monitors and small handheld devices. Future-friendly, because the layout will reflow based on screen size and not just the size of today’s popular devices. Drawbacks Content meant only for large-screen devices is often delivered to small screens and simply “turned off” with CSS media queries, creating unnecessary downloads. Because the markup is a one-size-fits-all solution, we are unable to change the source order of that markup (or eliminate unnecessary elements from the markup completely) based on the device or screen size. What you will likely notice here is that the drawbacks we identified with a responsive... lue lisää

Uusia henkilöitä, parempia ratkaisuja

Kiitos Sinulle Markkinointipäällikön asiakas, että olet mahdollistanut toimintamme laajentumisen ja kasvun! Laajentuneen organisaatiomme asiantuntijat kykenevät tarjoamaan yhä yksilöllisempää palvelua ja yksityiskohtaisempaa osaamista jokaiselle asiakkaallemme. Laajentuneen palvelukonseptimme vuoksi tarjoamme Markkinointipäällikön asiakkaille nyt uutta SEO-linkityspalveluamme lisäveloituksetta. Linkitys parantaa verkkosivun suosiota hakukoneissa ja lisää liikennettä sivustolla. Palvelun normaalihinta on 395€ /kk +alv, mutta Markkinointipäällikön asiakkaille palvelu on ilmainen. Mikäli olet kiinnostunut SEO-linkityksestä, ilmoita asiasta meille osoitteeseen:... lue lisää

Google julkaisi suomalaisen version YouTubesta

Videoyhteisö YouTube on ollut myös suomalaisten käyttäjien suosiossa ja suomalaiset ovatkin väkilukuun suhteutettuna yksi palvelun suurimmista käyttäjäryhmistä. Juuri avattu palvelun suomalainen versio löytyy osoitteesta YouTube.fi. Uudistus parantaa palvelua kolmella tavalla. Käyttäjät näkevät entistä enemmän suomalaista videosisältöä Suomalaiset sisällöntuottajat voivat sallia mainosten näyttämisen videoidensa yhteydessä ja näin tienata tuloja videoillaan Yrityksille YouTube on uudenlainen mainoskanava. ”Mainostajille nyt lanseerattava YouTube.fi tuo ensimmäistä kertaa videomainonnan merkittävässä mittakaavassa verkkoon Suomessa. Samalla se yhdistää liikkuvan kuvan brändivoiman verkon yhteisöllisyyteen ja mitattavuuteen” Mainostajat voivat näyttää mainoksia videoiden tai hakujen yhteydessä tai YouTuben etusivulla. Mainokset voivat sisältää esimerkiksi etusivulla näytettävän videon tai interaktiivisia elementtejä, videoiden yhteydessä näytettäviä lyhyitä videomainoksia tai relevanttien videohakujen yhteyteen sijoitettuja tekstejä. Lähteet: [Google Finland Press... lue lisää

Twitter julkisti uuden Vine videopalvelun

Twitterin julkaiseman uuden videopalvelun erikoisuutena on se, että videot voivat olla maksimissaan 6 sekunnin mittaisia ja niitä toistetaan jatkuvana. Videopalvelu lyhyillä videoilla jatkaa samaa tyyliä, kuin Twitterin viestien merkkimäärän rajoitus. Vinen perustaja ja johtaja Dom Hofmann uskoo, että videoiden rajallinen kesto lisää luovuutta. Vine on maksuton palvelu ja tällä hetkellä se on saatavilla ainoastaan Applen iOS-alustalle. Twitter on julkaisemassa lähitulevaisuudessa Vine:n myös muille alustoille. Lähteet: [Twitter blog / Vine: A new way to share video]... lue lisää

Facebook-uudistus tuo parannuksia yksityisyydensuojaan

Facebook tuo yksityisasetusten pikavalikon, josta käyttäjä pystyy tarkistamaan, ketkä kaikki näkevät hänen jakamansa sisällön. Lisäksi valikosta pystyy selvittämään, ketkä voivat ottaa yhteyttä käyttäjään Facebookin kautta. Hetken aikaa käytössä ollutta toimintaloki-ominaisuutta parannetaan myös. Käyttäjä voi päättää haluaako hän edelleen pitää aiemmat sisällöt profiilissaan ja ovatko ne jaettu oikeille yleisöille. Yksi uudistus tuo Facebookiin ponnahtelevat viestit, joissa neuvotaan käyttäjää Facebookin käytössä. Viesti voi esimerkiksi kertoa, että kommentin piilottaminen aikajanalta ei poista sitä kokonaan. Myös sovelluksiin on tulossa uudistus. Aiemmin sovellus on saanut käyttäjän yhdellä suostumuksella sekä käyttää profiilin tietoja että lähettää viestiä käyttäjän puolesta tämän kavereille. Jatkossa näihin tarvitsee antaa erillinen suostumus. Uudistukset tulevat käyttöön muutamien viikkojen sisällä. Facebook Newsroom: Samuel W. Lessin – Better Controls for Managing Your... lue lisää

Facebookin pikaviestien kirjoittaminen onnistuu suoraan Firefox-selaimella

Uusi Firefox-selain sisältää ominaisuuden nimeltä Facebook Messenger for Firefox, joka mahdollistaa Facebookin käyttämisen suoraan selaimen sivupalkissa. Uusi ominaisuus tuo Facebook ilmoitukset Firefox selainikkunaan ja mahdollistaa kavereiden kanssa keskustelun samalla, kun selailee muita Internet-sivuja. Ominaisuuden käyttöönotto onnistuu Facebookin Messenger for Firefox -sivulla. Ominaisuuden käyttäminen vaatii uusimman Firefox-selaimen. Mozilla suunnittelee tuovansa tulevaisuudessa myös lisää tämänkaltaisia ominaisuuksia Firefox-selaimeen. Myöhemmin on luvassa mahdollisesti muita Facebook ominaisuuksia sekä integraatioita myös muihin sosiaalisen median palveluihin. Lähde: Mashable.com – Firefox Facebook Integration Lets You Chat With Friends From Your... lue lisää

Eilen 4.10. oli Facebookin juhlapäivä

Facebook on saavuttanut miljardin käyttäjän rajan maailmanlaajuisesti. Facebookin tilastojen mukaan aktiivisia suomalaisia käyttäjätunnuksia on noin 2 miljoonaa. ”Kiitos, että olemme saaneet kunnian palvella teitä” – Zuckerberg kirjoittaa virallisessa blogissaan. Facebookin perustaja kertoo, että saavutus vetää nöyräksi ja, että tämä on suurin ylpeydenaihe koko hänen elämässään. Suomessa Facebook alkoi levitä varsinaisesti vuoden 2007 lokakuussa ja suomenkielistä versiota odotettiin kevääseen 2008 asti. Viime vuosina myös suomalaiset yritykset ovat löytäneet Facebookin voiman markkinointi ja asiakaspalvelukanavana. (Today.com – Facebook hits 1 billion... lue lisää

Oletko jo huomannut Twitterin uudistuksen profiilisivullasi?

Twitter julkisti tämän viikon tiistaina profiilisivujen uuden ilmeen. Uusi ominaisuus mahdollistaa suuren vaakakuvan lisäämisen omaan Twitter-profiiliin. Uusi ilme muistuttaa paljon Facebookin Timeline-taustakuvaa. Pääkuva näkyy jo aiemmin käytössä olleen pienen profiilikuvan ympärillä. Suuren kuvan voivat lisätä sivulleen yksityiset käyttäjät sekä yritykset ja brändit. Uudistus ei vaikuta Twitterin muihin ominaisuuksiin. Profiilisivulle voi edelleen lisätä myös koko sivulla näkyvän taustakuvan. Twitter julkaisi tiistaina myös uudet versiot palvelusta iPhonelle ja iPadille sekä Androidille. (Mashable – Everything You Need to Know About the New... lue lisää